Kúpele Sliač

 

Kúpele Sliač ležia v prekrásnom prírodnom prostredí západnej časti Zvolenskej kotliny, na západnom úpätí Slovenského rudohoria v nadmorskej výške 373 m.
O kúpeľoch Sliač počul takmer každý. Možno v súvislosti s liečbou srdcovo-cievnych ochorení, možno o peknom parku či kúpalisku. Nie každý však vie, ako tieto kúpele vznikli a aké sú svojimi podmienkami výnimočné.

Dnes sú to posledné kúpele ovládané štátom. Väčšinu v nich má FNM, ďalších dvadsať percent akcií drží Všeobecná zdravotná poisťovňa.


Sliačske kúpele ponúkajú päť prameňov, pochádzajúcich z druhotných súvrství centrálneho pásma Západných Karpát. Vyústenie sliačskych prameňov podmienil pozdĺžny pohronský zlom, ktorý sa tiahne po ľavej strane údolia Hrona zo severovýchodu na juhozápad.

Kúpeľný  prameň vyviera priamo pod Kúpeľným domom, ktorý sa bez akéhokoľvek umelého zásahu využíva na všetky liečebné účely. Jeho voda je síranovo-hydrouhličitá, horečnato – vápenatá s vysokým obsahom CO2, izotermickej teploty 33°C. Výdatnosť prameňa je za sekundu cca 5 l vody a 10 litrov žriedlového plynu.

V kúpeľoch Sliač sa úspešne liečia tieto choroby:
• choroby pohybového ústrojenstva
• stavy po operáciách srdca
• chyby srdcových chlopní