Kúpele Dudince

 

Kúpele Dudince sú najmladšie slovenské kúpele, nachádzajúce sa v južnej časti stredného Slovenska, v nadmorskej výške 140 m, 17 km severne od Šiah, v povodí riečky Štiavnica, známe aj ako miesto s najvyšším slnečným svitom a miernymi zimami.

Dudinská minerálna voda ako jediná liečivá voda na Slovensku a v strednej Európe lieči súčasne ochorenia pohybového aparátu a srdcovo-cievneho systému. A to vďaka ojedinelej kombinácii oxidu uhličitého a sírovodíka. Vodu podobného zloženia nájdete v Európe už len vo Vichy (Francúzsko). 

Spoločnosť Kúpele Dudince, a.s. má povolenie prevádzkovať prírodné liečebné kúpele na základe rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR.
Špičkový personál, množstvo liečebných procedúr, príjemné prostredie - takto sa dajú charakterizovať najmladšie kúpele Slovenska - kúpeľné mesto Dudince nachádzajúce sa v Banskobystrickom kraji.

•  Hydrostatický tlak minerálnej vody je dôležitý činiteľ, ktorý ovplyvňuje krvný a lymfatický obeh podkožia.
•  Nadľahčovanie organizmu počas procedúry spôsobuje odbremenenie zhybových štruktúr, čo má za následok uľahčenie pohybov najmä pri obezite.
•  Reflexné a vazomotorické zmeny kože spôsobené dráždením všetkých receptorov pôsobením minerálnej vody.
•  Resorbcia oxidu uhličitého a sírovodíka. Prejavuje sa najmä pri tzv. „sírnom hlade“ reumatikov.
•  Celkové a nešpecifické účinky kúpeľa – liečebné efekty napomáhajú k vyrovnaniu a stabilizácii centrálnej nervovej sústavy.
•  Termoregulačné zmeny, ktoré sú podmienené reaktivitou kožných ciev. Termoregulačný krvný obeh kože podmieňuje prevod kalórií z minerálnej vody do tela, čo prispieva k relaxácii svalov, šliach a tkanív.
•  Psychologické účinky – prejavujú sa tým, že v kúpeľoch sa uľahčujú predtým nevykonateľné pohyby a ustupuje bolestivosť. To prispieva k odstráneniu depresií a negatívnych psychických nálad pacientov.