Hrad Bzovík

 

Goticko-renesančná proti turecká pevnosť, bývalý kláštor premonštrátov, leží na nízkej vyvýšenine na juh od obce Bzovík, 8km od Krupiny., Bzovík
Zaujímavým typom hradu je rozložité opevnenie v Bzovík-u, ktorý sa nachádza cca 8km južne od Krupiny. Pôvodná skupina budov kostola a kláštora bola v prvej polovici 16. storočia prestavaná na hrad, ako ochrana pred tureckými nájazdmi. Pôvodný románsky kostol, postavený z kamenných kvádrov, bol dvojvežový, k jeho severnej strane pristavali gotickú sakristiu a kláštor s obiehajúcou krížovou chodbou a rajským dvorom. Monumentálne opevnenie, na nároží so štyrmi prevýšenými oblými baštami, chránila vodná priekopa
Exteriér:
Pôvodný románsky kostol, postavený z kamenných kvádrov, bol dvojvežový, k jeho severnej strane pristavali gotickú sakristiu a kláštor s obiehajúcou krížovou chodbou a rajským dvorom. Monumentálne opevnenie, na nároží so štyrmi prevýšenými oblými baštami, chránila vodná priekopa. Jednotlivé bašty boli prístupné ochodzou a goticko-renesančnými portálmi, na niektorých sú iniciálky S. B. (Sigismundus Balassa) a datovanie 1545.
Súčasný stav:
Ruiny dnes vyzerajú pri pohľade zvonku impozantne a zaujímavo. Horšie je to po vstupe do areálu. Z bývalých nádherných budov kláštora stojí len jedna - gotická sakristia, neskôr pozmenená na kaplnku, ostatné sú zbúrané až do základov, ktoré prerastajú vegetáciou. Vedľa pôvodných renesančných portálov sú betónové "ochoze" a interiér bášt je betónom priam zdevastovaný. Na baštách sú veľké delové otvory, pôvodne lemované sgrafitovou ornamentikou. Jedna z bášt je prispôsobená na bývanie (elektroinštálacia a kovové panelákové zárubne), druhá na expozíciu. V baštách sú však aj renesančné valené klenby s lunetami a schodište v hrúbke múru. Stav je neutešený a citlivými úpravami by bolo možné vrátiť pamiatke život a dôstojný charakter.